18-05-2018 GENEL

TBF Disiplin Kurulu yine ceza yağdırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 17 Mayıs 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı ve cezaları açıkladı.

TBF Disiplin Kurulu yine ceza yağdırdı

Cezalar şöyle:1 - E.2018/ 199
Edirne Spor Kulübü’nün, 02.05.2018 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne Belediye Edirne Spor – Fethiye Belediye TB2L Final Grubu müsabakası ile ilgili olarak;

a.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 41. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

b.Her ne kadar Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 27.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Kulüp hakkında Kurulumuza sevk işlemi yapılmışsa da, gecikmenin mücbir sebebe dayandığı somut delillerle ispat edilmiş olduğundan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/218)2 - E.2018/ 216
Uşak Sportif Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 09.05.2018 tarihinde Uşak’ta oynanan Muratbey Uşak – Demir İnşaat Büyükçekmece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 52.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2018/206 sayılı kararı, müsabaka tarihi olan 09.05.2018 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/219)3 –  E.2018/ 217
13.05.2018 tarihinde Giresun’da oynanan Yeşil Giresun Belediye – Tofaş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

A.Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü’nün;

a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına, müsabakanın duraksamasına ve müsabaka hakemlerinin kendilerine isabet eden yabancı maddelerden etkilenmelerine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 30.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,

b.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 52.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 05.01.2018 tarih, E.2018/14, K.2018/14 ve 29.03.2018 tarih, E.2018/149, K.2018/148 sayılı Disiplin Kurulu Kararları ile kesinleşmiş iki cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 4.687,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü baş antrenörü Ahmet Kandemir’in, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 52.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına katılmaması nedeniyle 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 29.03.2018 tarih, E.2018/149, K.2018/148 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada faile para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/220)4 –  E.2018/ 219
Tofaş Spor Kulübü’nün, 10.05.2018 tarihinde Bursa’da oynanan Tofaş – Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında, salon teknik teçhizatının arızalanması ve bu arızanın müsabakanın başka bir salona alınmasına neden olduğu dikkate alınarak Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 2.1. maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 77.1. ve 32. maddelerine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/221)5 - E.2018/ 220
Van Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün, 09.05.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanması gereken Van Bahçeşehir Koleji – Çukurova Basketbol U-16 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakası ile ilgili olarak; Yurtiçi Faaliyetler Talimatı’nın 14. maddesi ve Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1. maddesi düzenlemesine göre müsabakalara katılacak takımlarda görevli bir antrenör bulundurulması gerektiğinden ve müsabakanın görevli antrenör olmaması nedeniyle oynanamamış olduğu anlaşıldığından;
a.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1, 22/1/b, 22/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 26. maddeleri uyarınca hükmen mağlubiyetine,
b.Yurtiçi Faaliyetler Talimatı’nın 14. ve Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 1.820,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/222)6 - E.2018/ 221
Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü’nün, 13.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol – Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.22.03.2018-E.2018/140) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile üç anons yapılmasına ve tribünlerin bir kısmının boşaltılıp müsabaka hakemlerinin soyunma odasına gitmelerine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 55.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/223)7 - E.2018/ 222
Eskişehir Basket Spor Kulübü’nün, 13.05.2018 tarihinde Eskişehir’de oynanan Eskişehir Basket – Sakarya Bşb. Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/224)8 –  E.2018/ 227
11.05.2018 tarihinde Mersin’de oynanan Çukurova Basketbol – Yakın Doğu Üniversitesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

A.Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.10.05.2018-E.2018/200) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 15.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,

B.Çukurova Basketbol Spor Kulübü görevlisi Barış Ege Doğan’ın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemi kullanılarak seyircilerin yönlendirilmesi nedeniyle 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.02.2018 tarih, E.2018/91, K.2018/91 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla -aynı ihlale ilişkin 10.05.2018 tarih E.2018/212 ve K.2018/211 sayılı Disiplin Kurulu Kararı, müsabaka tarihi olan 11.05.2018 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğu dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

C.Çukurova Basketbol Spor Kulübü görevlisi Cengiz Karakuş’un, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

D.Çukurova Basketbol Spor Kulübü görevlisi Mustafa Onur Çadırcı’nın, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/225)9 - E.2018/ 228
Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü Başkanı Kerim Aksu’nun, 13.05.2018 tarihinde Giresun’da oynanan Yeşil Giresun Belediye – Tofaş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası sonrasındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/2. maddesi gereğince takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/226)10 - E.2018/ 229
Eskişehir Basket Spor Kulübü görevlisi Erkin Erdinç’in, 16.05.2018 tarihinde Muğla’da oynanan İnegöl Belediye – Eskişehir Basket U-15 Erkekler A Türkiye Şampiyonası müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/227)11 - E.2018/ 230
İzmir Yükseliş Spor Kulübü basketbolcusu Umut Akay’ın, 16.05.2018 tarihinde Muğla’da oynanan İzmir Yükseliş – Mavişehir U-15 Erkekler A Türkiye Şampiyonası müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/228)12 - E.2018/ 218
10.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,13 - E.2018/ 225
14.05.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Edremit Belediye Güre Spor – Elazığ İl Özel İdare TKBL Play-Off Çeyrek Final müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,


Karar verilmiştir.
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GENEL HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250