16-02-2018 GENEL

TBF Disiplin Kurulu cezaları...

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 15 Şubat 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı. Cezalar şöyle:

TBF Disiplin Kurulu cezaları...

" 1 - E.2018/ 92
Şanlıurfa D.S.İ. Spor Kulübü’nün, 02.02.2018 tarihinde Şanlıurfa’da oynanan Şanlıurfa D.S.İ. Spor Kulübü – Olimpik Basket Spor Kulübü KBBL Play Off Eleme Turu müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 27.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 3.375,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/92)

2 - E.2018/ 94
Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor Kulübü basketbolcusu Volkan İncekara, 10.02.2018 tarihinde Bursa’da oynanan Gemlik Basketbol Spor Kulübü – Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak incelendiğinde; sportmenliğe aykırı olduğu tespit edilen hareketi neticesinde münhasıran kendisinin ciddi şekilde yaralanarak artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/93)

3 - E.2018/ 95
Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü görevlisi Anıl Aydın, 09.02.2018 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Üniversitesi Spor Kulübü – Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Diskalifiye öncesi hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Her ne kadar diskalifiye sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de; müsabaka görevlilerince rapor edilen ifadelerin katı eleştirilerin dikkat çekici bir şekilde aktarılması mahiyetinde olduğu ve bu suretle hoşgörü gösterilmesi gereken ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından bu hususta ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/94)

4 - E.2018/ 96
09.02.2018 tarihinde Ordu’da oynanan Ordu İEF Açı Koleji Spor Kulübü – Düzce Belediye Spor Kulübü KBBL Eleme Grubu müsabakası ile ilgili olarak;
A.Ordu İEF Açı Koleji Spor Kulübü’nün;
a.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 27.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 15. maddesine aykırı biçimde müsabakaya katılacak basketbolcuların ad ve soyadları, müsabakadaki numaraları ve lisans numaralarını içeren listenin müsabakadan 30 dakika önce ibraz edilmemesi nedeniyle ve bu durumun müsabakanın gecikmesine neden olmadığı da dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
B.Ordu İEF Açı Koleji Spor Kulübü baş antrenörü Mehmet Kaputoğlu’nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/95)

5 - E.2018/ 97
11.02.2018 tarihinde Bilecik’te oynanan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü – Kepez Belediye Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bilecik Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Aykut Karçığı’nın, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emin Yağcı’nın, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/96)

6 - E.2018/ 98
Bursa Spor Kulübü’nün, 10.02.2018 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Yalova Group Belediye TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada beşinci kez (T.23.11.2017-E.2017/373, T.07.12.2017-E.2017/396, T.21.12.2017-E.2017/435, T.25.01.2018-E.2018/64) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.02.11.2017-E.2017/330) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 35.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/97)

7 - E.2018/ 99
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 14.02.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Doğuş – Anadolu Efes Spor Kulübü PTT Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 Türkiye Kupası müsabakasında ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1., 39/2. ve 39/7. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/98)

8 - E.2018/ 93
10.02.2018 tarihinde Muğla’da oynanan Muğla Orman Spor Kulübü – Artvin Belediye Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir."
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GENEL HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250