09-03-2019 GENEL

TBF Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

TBF Disiplin Kurulu'nun kararları şöyle:

TBF Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

"1 - E.2019/71
Mavişehir Spor Kulübü’nün, 16.02.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Mavişehir Spor – Erzurum Bşb. Gençlik TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Her ne kadar Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 29.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, ihlalin mücbir sebepten kaynaklandığı tespit edildiğinden Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
b.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık nedeniyle sevk işlemi yapılmışsa da, sevke ilişkin teçhizatın ilgili ligde kullanımının zorunlu tutulmadığı anlaşıldığından Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2019/93)

2 - E.2019/80
Urla Belediyesi Spor Kulübü görevlisi Yalçın Erciyes’in, 02.03.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – Mardin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/94)

3 - E.2019/81
Edremit Belediye Güre Spor Kulübü’nün, 02.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Edremit Belediye Gürespor – Bayraklı Belediyesi TKBL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.19.10.2018-E.2018/272) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2.375,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/95)

4 - E.2019/82
Ankara D.S.İ. Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 02.03.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Ankara D.S.İ. – Final Spor TBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/96)

5 - E.2019/84
Bakırköy Basketbol Spor Kulübü basketbolcusu Cenk Akyol’un, 01.03.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Sigortam.net İTÜ Bakırköy Basketbol – Petkim Spor TBL müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/97)

6 - E.2019/85
Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 01.03.2019 tarihinde Denizli’de oynanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Bornova Bossan TB2L müsabakası öncesinde salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın geç başlatıldığı da dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/98)

7 - E.2019/86
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün, 03.03.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakası ile ilgili olarak; Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 51. maddesinde belirtilen sayı ve özelliklerde fotoğraf kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/99)

8 - E.2019/87
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 03.03.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/100)

9 - E.2019/88
Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 03.03.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Galatasaray Doğa Sigorta Tahincioğlu BSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 51. maddesinde belirtilen sayı ve özelliklerde fotoğraf kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 43.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.15.11.2018-E.2018/299) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 28.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/101)

10 - E.2019/89
Balıkesir Basket Spor Kulübü basketbolcusu Kenan Demir’in, 05.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Balıkesir Basket – Basketbol Atölyesi U-16 Erkekler 1. Grup Bölge Şampiyonası müsabakasındaki saldırısı nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/102)

11 - E.2019/90
Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 02.03.2019 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor – Kepez Belediye TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 43. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol)adresine eksik yüklenmesi nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.02.2019 tarih, E.2019/53, K.2019/67 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/103)

12 - E.2019/91
Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü görevlisi Ahmet Levent’in, 06.03.2019 tarihinde Zonguldak’ta oynanan Samsun Büyükşehir Belediye Anakent – Amasya D.S.İ. U-16 Erkekler 3. Grup Bölge Şampiyonası müsabakası ile ilgili olarak;
a.Diskalifiye öncesi hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezasıile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezasıile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/104)

13 - E.2019/92
07.03.2019 tarihinde Zonguldak’ta oynanan Bahçeşehir Okulları – TED Ankara Kolejliler U-16 Erkekler 3. Grup Bölge Şampiyonası müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Derneği Samsun Şubesi basketbolcusu Serhat Urhan’ın, saldırısı nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince takdiren 8 müsabakadan men cezası cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile ceza ¼ oranında indirilerek neticeten 6 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
b.Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Derneği Samsun Şubesi basketbolcusu Ilgın Asım Kocaman’ın, hakareti nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile ceza ¼ oranında indirilerek neticeten 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/105)

14 - E.2019/93
07.03.2019 tarihinde Zonguldak’ta oynanan Bahçeşehir Okulları – TED Ankara Kolejliler U-16 Erkekler 3. Grup Bölge Şampiyonası müsabakası ile ilgili olarak;
a.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü basketbolcusu Ahmet Alp Malkoç’un, kavgaya karışması nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/4. maddeleri gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
b.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü basketbolcusu Baran Çiçek’in, Yurtiçi Faaliyetler Talimatı’nın 17. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/106)

15 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

16 - E.2019/83
Karesi Spor Kulübü hakkında, 02.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Akhisar Belediye TBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir."
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GENEL HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250