22-12-2017 GENEL

TBF Disiplin Kurulu ceza yağdırdı...

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 21 Aralık 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı. Kararlar şöyle:

TBF Disiplin Kurulu ceza yağdırdı...

1 - E.2017/ 432
09.12.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Tofaş Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
A.Karşıyaka Spor Kulübü’nün;
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
d.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 57.8. maddesine aykırı biçimde müsabaka salonunda ana kamera açısından bakıldığında her türlü reklamdan temizlenmiş olmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
e.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.7. maddesine aykırı biçimde yedek sırasına çıkmamasına rağmen saha kenarında duran görevlisinin uygun tribünde bulunmasını sağlamaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

B.Karşıyaka Spor Kulübü görevlisi Ali Güzel’in, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.7. maddesine aykırı biçimde yedek sırasına çıkmadığı halde saha kenarında bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/432)

2 - E.2017/ 433
11.12.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında;
A.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü’nün;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ’un; hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 62.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi beyanlarını ihtiva eden sözlü savunması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi kabul edilerek neticeten 31.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

C.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü görevlisi Abdullah Uylu; her ne kadar müsabaka görevlisine hakaret nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişse de; müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen eylemlerin failinin tespiti mümkün olmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

D.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü görevlisi Çetin Bingöl; her ne kadar müsabaka görevlisine hakaret nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişse de; müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen eylemlerin failinin tespiti mümkün olmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/433)

3 - E.2017/ 435
Bursa Spor Kulübü’nün, 16.12.2017 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Türk Telekom TBL müsabakasında, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/434)

4 - E.2017/ 436
Bolu Spor Kulübü’nün, 16.12.2017 tarihinde Bolu’da oynanan Bolu Spor Kulübü – Gemlik Basketbol Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 27.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde sağlık ekibi hazır bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/435)

5 - E.2017/ 437
Osmaniye Gençlik Spor Kulübü’nün, 16.12.2017 tarihinde Osmaniye’de oynanması gereken Tosyalı Toyo Osmaniye – Mersin Basketbol Spor Kulübü TKBL müsabakasına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle;
a.Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/1. maddesi gereğince 1 puan indirme ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/4. maddesi gereğince hükmen mağlubiyetine, oybirliği ile; (K.2017/436)

6 - E.2017/ 438
15.12.2017 tarihinde Ankara’da oynanan OGM Orman Gençlik Spor Kulübü – Antalya Spor Kulübü TBL müsabakasında;
a.OGM Orman Gençlik Spor Kulübü’nün; Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.OGM Orman Gençlik Spor Kulübü yöneticisi Akın Alemdar’ın; hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi kabul edilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.OGM Orman Gençlik Spor Kulübü görevlisi Onur Kırmızıtoprak’ın; hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/437)

7 - E.2017/ 439
Canik Belediye Spor Kulübü’nün, 17.12.2017 tarihinde Samsun’da oynanan Canik Belediye Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında;
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle,
i.Eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70.1. maddesi ve Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 29. maddesine aykırı biçimde müsabaka salonunda jeneratör bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 34.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
d.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.6. maddesine aykırı biçimde rakip seyirci bilet fiyatı ile aynı konumdaki ev sahibi seyirci bilet fiyatının aynı olmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
e.Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
f.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 51.4. maddesine aykırı biçimde orta saha dairesinde kulübün-takımın logosunun bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/438)

8 - E.2017/ 440
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 17.12.2017 tarihinde Samsun’da oynanan Canik Belediye Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması ve aynı ihlal nedeni ile aynı sezon içerisinde kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/439)

9 - E.2017/ 441
16.12.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. – Adana ASKİ Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Adana ASKİ Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Adana ASKİ Spor Kulübü görevlisi Elmedin Omanic’in, Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 7.6. maddesi ile Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/440)

10 - E.2017/ 325
23.10.2017 tarihinde Eskişehir’de oynanan Eskişehir Basket Spor Kulübü – Anadolu Efes Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında TBF tarafından tanzim edilmemiş bir akreditasyon kartı ile müsabaka salonunda bulunulmasına ilişkin olarak;
a.TBF Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Dökmeci’nin, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak –ceza verilmesi halinde Basketbol Disiplin Talimatı’nda belirlenen usulde mahsup edilmek üzere- basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine,
b.Eskişehir İl Hakem Kurulu Üyesi Egemen Barış Kamber hakkında verilen tedbir kararının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GENEL HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250